facebooktwittermail d

Klövarna blir allt viktigare

Klövhälsa är på väg att bli ett avelsvärde att räkna med. Med fler frigående besättningar måste kor ha starka klövar.

- Vissa tjurar ger döttrar som har klövar som står emot stallmiljön bättre. Det är viktigt för kons överlevnad i dagens stallsystem, säger Eva Hultman, avelsrådgivare på Husdjursföreningen Sveriges marknadsområde MO Hansa.

I maj ska Nordisk Avelsvärdering diskutera om ett avelsvärde för klövar ska räknas med i de nordiska ländernas avelsindex NTM (Nordic Total Merit).

Siffran en tjur har i NTM ger en bild av det totala ekonomiska värdet av att använda den på en ko. Målet är att få fram friska och hållbara kor som producerar mycket mjölk.

Lösdrift ställer krav


Eftersom andelen kor som går i lösdrift ökar är det viktigt att sätta fokus på klövarna, tycker Eva Hultman. Korna måste utan problem kunna ta sig mellan mjölkning, foderplats och liggplats.

Information om klövhälsa har samlats in i Sverige sedan 2003. Klövverkare rapporterar om klövsulesår, klöveksem, klövröta och klövblödning till Svensk Mjölks databas. Ett speciellt avelsvärde för klövhälsa finns därför redan noterat för många svenska tjurar.

Fel tanke


Ann Tidström, avelsansvarig för Nötcenter Viken, tror att det dröjt att få in klövhälsan som en parameter i NTM för att många utgått från att klövsjukdomar mest beror på hur stallet sköts.

- Man har kanske trott att det hänger för mycket på management, men allt som går att mäta går att avla på, säger Ann Tidström.Tina Andersson