facebooktwittermail d

Kloning orsakar bråk i EU

Förbud mot kloning ska gälla även klonade djurs avkomma, och produkter från dem. Det kräver EU-parlamentet på kollisionskurs med EU-kommissionen.

I dag, tisdag, röstade EU-parlamentet igenom en ändring av lagförslaget om förbud av kloning av djur. EU-parlamentarikerna vill att förbudet inte bara ska omfatta djur som är ett direkt resultat av kloning, utan även deras avkomma och produkter från deras avkomma. Förbudet ska gälla inte bara inom EU:s jordbruksproduktion, utan även import från andra länder. 

Tekniskt omöjligt

EU-kommissionen hävdar att det är tekniskt omöjligt att tillämpa ett förbud som sträcker sig längre än klonerna själva, medan EU-parlamentet menar att det visst går att hålla reda på avkomman. De hänvisar bland annat till att EU länge krävt spårbarhet vid import av gmo-grödor. Det är dock inget okontroversiellt krav bland exporterande länder.  

Missfall och missbildningar

Både EU-kommissionen och EU-parlamentet grundar sina ställningstaganden på djurvälfärdsargument. Kloning är fortfarande en mycket ineffektiv teknik och missfall och missbildningar är vanligt.

Men där EU-kommissionen anser att det bara gäller de djur som är inblandade i kloningen, inte den avkomma som senare kommer till genom vanlig avel, menar EU-parlamentet att det etiska problemet kvarstår då avkomman till en klon förutsätter kloning. 

EU-kommissionens förslag omfattar nötkreatur, grisar, får, getter och hästdjur. EU-parlamentet vill formulera lagen så att den gäller alla lantbruksdjur, skriver parlamentet i ett pressmeddelande. 

Nu väntar förhandlingar om den slutgiltiga utformningen mellan EU-parlamentet och medlemsländerna.