facebooktwittermail d

Ny rapport: Klimatkrisen är ett hot mot världens matproduktion

När klimatet förändras får världens småskaliga bönder svårare att producera baslivsmedel, visar en rapport från We Effect och Vi-skogen. Särskilt drabbade är lantbrukare i låginkomstländer.