facebooktwittermail d

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar

Mellan 23 augusti och 8 september välkomnar Naturvårdsverket nya ansökningar för Klimatklivet. Målet är att bidra till ett fossiloberoende jordbruk.