facebooktwittermail

Klimatinvestering på Örtofta sockerbruk

Nordic Sugar och energibolaget Kraftringen investerar 80 miljoner kronor i ett energisamarbete som ska ge betydande klimatfördelar.

Satsningen innebär att Kraftringens fossilbränslefria värmeverks i dag outnyttjade produktionskapacitet av ånga kan överföras till Örtofta sockerbruk. Där ersätter den fossilt bränsle i produktionsprocessen och ska täcka närmare 25 procent av Nordic Sugars samlade energibehov i sockerfabriken. Investeringen ska bidra med en utsläppsminskning från sockerproduktionen med omkring 17 000 ton koldioxid per år, enligt ett gemensamt pressmeddelande från bolagen. Ångan från värmeverket ska föras över till sockerfabriken via en rörledning som byggs mellan de två anläggningarna. Anläggningen planeras tas i drift hösten 2022.