facebooktwittermail d

Klimatfrågan löses inte med selektiva misstolkningar

Även ekologisk odling gödslas med kväve, även om alla inte förstår det, skriver Kersti Linderholm.

FOTO: MARI NÄLSÉN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Just nu har vi tekniska problem som påverkar kommentarsfunktionen.

Så händer det igen, det ekologiska lantbruket får gräddfilen i lantbrukspressen. I en replik på min krönika i ATL nr 51 den 31/7, förvirrande nog flera sidor före min text, får Ekologiska lantbrukarnas verksamhetsledare möjlighet att försöka ta udden av min krönika. Men jag kan läsa. Och på sidan 60 i Ekolantbrukarnas rapport står en av deras lögner; biologisk kvävefixering ger inte upphov till några växthusgaser alls.

Jag delar Ekolantbrukarnas oro för klimatfrågan när vi samtidigt måste föda världens växande befolkning. Men vi löser inte problemet med selektiva misstolkningar av vetenskapliga artiklar. De mätningar av kväveisotoper i lustgas som i repliken och rapporten anges bero på ”konstgödsel” är en enligt mig vinklad tolkning. Artikeln är låst men en vänlig själ har köpt den till mig och jag kan läsa att man utifrån luftprover på Tasmanien drar slutsatser om antropogena utsläpp och kvävegödsling. Även ekologisk odling är antropogen och gödslas med kväve, även om alla inte förstår det.

LÄS OCKSÅ:

Mer kol i marken och ekomat på tallriken

Ekologisk mat prioriteras men vad är logiken?

Och nej, Jordbruksverket har inte gett något uppdrag till intresseföreningen för ekologiskt lantbruk, utan fördelat öronmärkta 50 miljoner från regeringen för att gynna eko. Det är stor skillnad mellan uppdrag och ansökan.

Denna rapport kostade oss skattebetalare drygt en miljon kronor. Det är mycket pengar för något som jag anser är en vinklad litteraturstudie. Man frågar sig om dessa pengar kunde ha gjort mer nytta för klimatet än att användas till att försvara ett ologiskt regelverk som sattes innan klimatfrågan ens diskuterades.

Vi ondgör oss över ”fake news” i andra länder, men det verkar som om även vi lever i en politiskt driven propagandabubbla där pengarna flödar till vissa.

Kersti Linderholm

Agronomie doktor

Just nu har vi tekniska problem som påverkar kommentarsfunktionen.