facebooktwittermail

Klimatexperten om snösmockan

Kortare, men minst lika snörika vintrar. Det väntar oss i framtiden, enligt SMHI.

Snö, snö och åter snö. På många håll i landet är lantbrukarna trötta på den vita nederbörden som har ställt till många problem i form av rasade tak, utarbetade snöskottare och oroliga lantbrukare. Men vad kan vi förvänta oss för nästa vinter? Och nästa igen?

ATL ringde upp Lennart Wern, klimatolog på SMHI, för att reda ut ett och annat.

"Fler snörika vintrar att vänta"

– Klimatförändringarna innebär att klimatet generellt sett kommer bli varmare och det sin tur leder till att vi kommer få ett färre antal dagar med snö. Däremot kommer vi kunna få samma snödjup i fortsättningen. Vi har fler snörika vintrar att vänta, säger Lennart Wern.

Sedan flera år tillbaka gör SMHI kontinuerliga kartläggningar av Sveriges klimat. Den snörikaste vintern som helhet var 1965/1966 då medelvärdet av vinterns största snödjup från SMHI:s 41 stationer var 81 cm, enligt SMHI.

FOTO: KENNETH FRANSSON

Snacket om att det kommer bli mindre snö i framtiden behöver inte nödvändigtvis vara en sanning, enligt SMHI. Och med risk (eller chans) till lika stort snödjup finns fortfarande anledning att vara väl förberedd på fortsatt snörika vintrar. Grunden sitter i byggnadens konstruktion.

Kan handla om rena byggfel

– Vintern 2009-2010 hade vi många snöras, och i samband med det kom man fram till att de flesta byggnaderna hade klarat sig om man hade följt de här rekommendationerna. I vissa fall handlade det om rena byggfel och det kan man undvika, säger Lennart Wern.

Redan när snön överstiger en halv meter kan många konstruktioner börja vackla av snötyngden. Nyfallen lössnö kan väga så lite som 30 kilo per kubikmeter medan packad senvintersnö kan väga upp mot 300 kilo per kubikmeter.

– Tänk dig att du har en snöboll med lätt fluffig snö och så väger du den. Därefter kramar du ihop den så att den blir helt kompakt och väger den igen. Snöbollen kommer fortfarande väga lika mycket, förklarar Lennart Wern.

Det är alltså inte huruvida snön är tätt packad eller inte som är problemet. Det är när mer nederbörd faller som det kan vara fara å färde eftersom snön absorberar fukt.

– Om det kommer regn eller ännu värre snöblandat regn kan snön bli som en svamp och suga åt sig. Då blir snön tyngre om nederbörden inte rinner av, säger Lennart Wern.

Måste planera rätt

Enligt SMHI:s mätningar är trenden tydlig: temperaturen i Sverige stiger. Om vi fortsätter att släppa ut lika mycket koldioxid som vi gör nu kommer vi gå mot ett allt varmare klimat, berättar Lennart Wern.

– Det kommer att få konsekvenser som vi måste ta hänsyn till och planera utefter. I framtiden kommer vi behöva tänka på att till exempel inte bygga alltför nära vatten.

Staplarna visar vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2016/17.
Staplarna visar vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2016/17. FOTO: SMHI

Samtidigt är det svårt att veta hur Sverige kommer att påverkas, menar Lennart Wern. För ett varmare klimat behöver inte per automatik vara av ondo.

– Vissa kan gynnas av att det blir varmare. Skogsnäringen kan vara en vinnare och kan gynnas av mer nederbörd och ett varmare klimat. Lantbruket i stort också kanske, även om det finns en risk att det blir torrare, avslutar Lennart Wern.

LÄS OCKSÅ: Sveriges snöskottare under press

LÄS OCKSÅ: Han röjer vägarna fri från snö

LÄS OCKSÅ: Svårt att veta hur mycket taken bär

LÄS OCKSÅ: Så långt räcker din försäkring vid snötryck

LÄS OCKSÅ: Många kor döda efter takras