facebooktwittermail d

”Klimatet tvingar alla till Conservation Agriculture”

Lundsbrunn

Sara Singlas gård har under fyrtio år brukats plöjningsfritt. Med ett mer extremt franskt klimat ser hon stora fördelar med systemet, där mellangrödor är en viktig del.