facebooktwittermail d

Klimatet hotar livsmedelsproduktionen

Successiva förändringar av klimatet kan få katastrofala följder för livsmedelsproduktionen - särskilt i låginkomstländer.

Varningen utfärdas av FN-organet FAO, som kräver krafttag för att förebygga problemen.
Enligt Alexander Müller, undergeneraldirektör för FAO:s avdelning för naturresurser, är vi i dag upptagna av de kortsiktiga klimateffekterna i form av översvämningar och andra katastrofer.

Långsiktig fara


- Men de successiva förändringarna av klimatet förväntas leda till större förändringar som kommer att hota de för jordbruket nödvändiga ekosystemtjänsterna, säger han i ett uttalande.

Det kan i sin tur komma att ge katastrofala följder för livsmedelsförsörjningen under perioden 2050-2100, befarar FAO.

- Vi måste redan idag stödja jordbruket i låginkomstländerna så att det blir mindre sårbart. Att vänta med att ta itu med de successiva förändringarna kan leda till att det blir för sent, säger Alexander Müller.

FAO rekommenderar att livsmedelsförsörjningen används som ett sätt att indikera sårbarheten för klimatförändringen. Bland annat betonas behovet av att utveckla stapelgrödor som är bättre anpassade till morgondagens klimatförhållanden. ATL.nu