facebooktwittermail d

Här förädlas plantorna för framtidens klimat

Varmare, längre växtsäsonger och perioder av torka i delar av Sverige. När klimatet förändras blir förädlat plantmaterial allt viktigare. 

– Utan klimatanpassade plantor kommer vi se sämre tillväxt och mer skador, säger Thomas Kraft, programchef på Skogforsk.