facebooktwittermail d

ATL:s skogskurs: ”En bra påminnelse”

Den 30 oktober släpps ATL:s digitala skogskurs . Det är en kurs som riktar sig till skogsägare som vill få inspiration och arbeta för att den skog man äger ska må ännu bättre.

Kursen ”Klimatanpassad skog” vill utbilda och inspirera skogsägare.
Kursen ”Klimatanpassad skog” vill utbilda och inspirera skogsägare. FOTO: MARI NÄLSÉN

– När vi började fundera på att erbjuda kurser till våra läsare gjorde vi en webbenkät med förslag på några ämnen. Att klimatanpassa sin skog var den kurs som en övervägande majoritet sa sig vara intresserade av. Då kändes det som en självklarhet att vi ska göra en sådan kurs, speciellt när vi har några av landets kunnigaste skogsjournalister knutna till ATL, säger Lilian Almroth, chefredaktör på ATL.

Kursen går igenom de förändringar av klimatet som väntas, vilka effekter de får på skogen och hur skogsskötseln behöver anpassas för att möta dem. Den handlar om hur man bör arbeta med klimatanpassning i alla åtgärder man gör i skogen, från föryngring till avverkning.

Kursen tar också upp var det kan vara bra att ha hyggesfria bestånd.

”En rolig utmaning”

– Det roligaste och svåraste med att göra den här kursen är att ATL:s läsare är väldigt engagerade och duktiga på skog, därför är det en utmaning att stå där och hålla i kursen. Men det var en rolig utmaning, säger frilansjournalisten och ATL-medarbetaren Birgitta Sennerdal, som varit delaktig i att ta fram kursen.

Birgitta Sennerdal.
Birgitta Sennerdal. FOTO: DAVID LARSSON

Hon är även själv skogsägare och hoppas att kursen ska ge inspiration och en grund för att planera arbetet i skogen så att det blir så bra som möjligt.

ATL:s skogsreporter Ulf Aronsson, som även är jägmästare, har också varit med och producerat kursen. Han tycker att kursen är viktig även för dem som redan kan mycket om skog.

– Jag jobbar med de här frågorna dagligen, men jag tycker att det är bra att få en påminnelse om hur pass stora ändringar det ändå är i klimatet. Ett förändrat klimat förändrar vilken typ av skogsskötsel som krävs, säger han.

Ulf Aronsson.
Ulf Aronsson. FOTO: DAVID LARSSON

Vill du veta mer? Klicka här för att komma till kursen!