facebooktwittermail

Fokusera rätt för att lösa klimatkrisen

Lantbruket världen över behöver hjälp med investeringar för att både minska risken för skador och minska klimatpåverkan. 

Översvämningar i Tyskland.
Översvämningarna i Tyskland orsakar skador för enorma summor. FOTO: SEPP SPIEGL/PHOTOWEB/SIPA/SHUTTERSTOCK

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det går ännu fortare än väntat. Enligt IPCC:s senaste rapport stiger temperaturen och vattennivån i haven allt snabbare. Framför allt ökar antalet extrema väderhändelser på jorden och det finns helt klart en koppling mellan den ökade koldioxidhalten i atmosfären och dessa bränder, värmeböljor och översvämningar. Det 1,5-gradersmål som sattes upp i Paris 2015 kan snart vara överspelat.

Det är alarmistiska tongångar och meningen är att politiker världen över nu ska agera. Där finns det anledning att vara pessimistisk. Handling kan det bli, men kanske inte effektiv för att uppnå snabba resultat.

Ägare och brukare av jord och skog får leva med konsekvenserna av förändringarna – på gott och ont. Å ena sidan öppnar ett varmare klimat för nya grödor, högre tillväxt i skogen och högre skördar. Å andra sidan kräver fler extrema väderhändelser investeringar för att skydda sig mot regn och torka och minska risken i företaget.

Det räcker att se på förödelsen hos kollegorna i Tyskland där grödor sköljdes bort och även livsmedelsindustrin drabbades hårt. Där är det nu foderbrist och behov av stora investeringar för att få jordbruket på fötter igen.

Krav på åtgärder för att minska klimatpåverkan kommer också att kräva mycket kapital. Svag lönsamhet i lantbruket är ett hinder och därför är det skatteavdrag som föreslås i utredningen om fossilfritt jordbruk ett bra förslag. Regeringar världen över kommer att finna att utan stöd är ett mer klimatsmart jordbruk omöjligt att genomföra.

Senast en IPCC-rapport presenterades fick jordbruket stå vid skampålen. SVT myntade begreppet bondeskam eftersom flygskam började kännas gammalt och slitet. Det resulterade i svepande beskrivningar av problemen och lika svepande enkla lösningar som till exempel att sluta producera kött.

Måtte det inte dyka upp igen. Måtte förståelsen för hur komplext problemet är ha ökat sedan sist. Att avskaffa bönder löser inga problem – tvärtom.

Det gröna näringslivet kan knappast skryta med att man satt in kraftfulla och snabba åtgärder för att minska klimatpåverkan. Där ligger andra delar av näringslivet som fordonsindustrin och nu också stålindustrin långt före.

Det beror till stor del på var det politiska trycket har lagts och hur incitamenten för förändring ser ut. Jord och skog har i stort sett lämnat i fred. Men det är nog slut med det nu. Klimatfrågan är brännande aktuell.

Därför är det farligt när de stora EU-programmen som jord till bord-strategin, taxonomin och skogsstrategin utgår från flera decennier gamla idéer och föreställningar om vad som borde göras.

Utgå i stället från det problem som ska lösas och stötta den tekniska och biologiska utveckling som kan fixa det, oavsett om det gäller idisslarnas metanproduktion, utfasningen av fossila bränslen eller bristfällig kolinlagring.