facebooktwittermail d

Klimataktivism ingen fråga för Säpo

Klimataktivism är inte en fråga för Säpo. Men det finns en oro för att frustrerade aktivister kan ta till våld om inget händer.

– Ju allvarligare klimateffekterna blir, desto större är risken, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.