facebooktwittermail

Klimat och konkurrens större problem än ägandet

Angreppen på äganderätten upplevs som hotfulla av lantbrukarna. Men det finns andra problem för lantbruket att ta itu med, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Äganderätten diskuteras flitigt för närvarande. Den nyligen presenterade Skogsutredningen är en anledning, i lantbrukarnas svar i två enkätundersökningar, Skogsbarometern och Landshypoteks Lantbrukspanelen, sticker också äganderättsfrågan ut.