facebooktwittermail

Klen utdelning på EU:s strategi för djurvälfärd

Inget av strategins mål har nåtts, konstaterar EU-kommissionen.

Av alla EU-länder är det bara Sverige och Finland som undviker att rutinmässigt kupera knorren på griskultingar. Arkivbild.
Av alla EU-länder är det bara Sverige och Finland som undviker att rutinmässigt kupera knorren på griskultingar. Arkivbild. FOTO: ANN LINDÉN

Problemen som identifierades i den EU-strategi för djurvälfärd som antogs 2012 har inte lösts, konstaterar EU-kommissionen i en utvärdering. Medlemsländernas förmåga att leva upp till gemensam lagstiftning brister fortfarande och den gemensamma jordbrukspolitiken utnyttjas inte i tillräckligt hög grad för att uppmuntra lantbrukare att höja djurvälfärden.