facebooktwittermail d

Klen utdelning på EU:s strategi för djurvälfärd

Inget av strategins mål har nåtts, konstaterar EU-kommissionen.