facebooktwittermail d

Klen mångfald i skogen

Det händer mycket positivt i skogsnäringen just nu. Men den har, liksom många andra gröna branscher, en del kvar att jobba med vad gäller mångfalden, i betydelsen arbetsplats för både män och kvinnor.

Skogen är en av de gröna näringarna som lyckas både med att gå bra ekonomiskt, och med att kännas ”trendig” som bransch. Skogspriserna stiger, när politiker och samhällsanalytiker pratar klimat, miljö och innovationer, som senast i Almedalen, återkommer de till skogen som källan till morgondagens drivmedel och energi.

Men på en punkt har skogen haft problem med att signalera att man är en framtidsbransch. Många arbetsplatser i och kring skogen har fortfarande problem med jämställdheten.

Trots att närmare 40 procent av alla privata skogsägare i dag är kvinnor återspeglas det inte ute i företagen som jobbar med och i skogen.

Sveaskog är en av de aktörer som satsar på sitt jämställdhetsarbete. Södra rekryterade en kvinna som sin nya ordförande då tidigare centerministern Lena Ek fick jobbet.

Det finns dock gott om exempel på hur branschen gjort några mindre lyckade drag för att locka fler kvinnor.

I samband med en skogsmässa för några år sedan gjorde man en satsning och skickade ut klippdockor med skogsutrustning till kvinnliga studenter för att locka dem att komma på besök. Ett drag som alla kvinnor som inte är barn torde ha uppfattat som tämligen förolämpande.

Här finns kärnan i skogens, och för den delen andra gröna näringar på landsbygdens, utmaning för mer jämställdhet. Välmenande satsningar får inte bli utpekande och stigmatiserande. ”Ni kvinnor kanske vill ha lite roligare färger på era maskiner?” är ingen bra fråga.

Att få bättre mångfald på en arbetsplats handlar om att behandla sina medarbetare lika och respektera varandras jämbördiga kompetens.

Det finns i dag ingen anledning att tro att kvinnor skulle vara mindre lämpade att arbeta i exempelvis skogsnäringen än männen. Teknik och maskiner gör att arbetet kräver mer kunnande och har blivit mindre beroende av muskelstyrka.

När man har sett i forskningen att kvinnorna på arbetsplatserna var mer negativa till jämställdhetsarbetet än män så verkar det vara få som har försökt sätta sig in i dessa kvinnors situation och försökt förstå varför.

Det kan bero på att det inte är så upplyftande att bli föremål för granskningar och satsningar, utpekad och särskild? Kanske är det snarare så att alla människor önskar att bli inkluderade och respekterade som en i gruppen?

Framgångsrikt jämställdhetsarbete handlar alltid om att respektera människor som individer och behandla dem lika. Det finns en del kvar att göra med attityderna i de gröna näringarna, för att skapa arbetsplatser med mer mångfald. Men det är positivt att diskussionen är igång.