facebooktwittermail

Klen havreskörd i flera delar av landet

Havreskörden blir påtagligt sämre än väntat i år både vad gäller kvantitet och kvalitet. Inte mer än 50 procent väntas klara klassningen grynhavre trots att kraven sänkts.

Tröskning av havre.
”Man är inte alls nöjd i östra Skåne, kring Kristianstad eller i Kalmartrakten men kommer du ut på slättlandet i Östergötland och Västergötland så ser det inte så tokigt ut”, säger Erik Hartman på Foder & Spannmål. FOTO: LENA KARLSSON

Havreskörden är långt gången med 90–95 procent av samtliga arealer tröskade, enligt branschorganisationen Foder & Spannmål. På många håll ledde den blöta och kalla våren till ett sent vårbruk. Den sena sådden har lett till att det fortfarande finns kvar obärgade arealer i norra Svealand och enstaka områden i västra Götaland. Regnen i augusti försämrade läget ytterligare och har lett till att grödan i många fall fått problem med färg och kvalitet.