facebooktwittermail d

Klen havreskörd i flera delar av landet

Havreskörden blir påtagligt sämre än väntat i år både vad gäller kvantitet och kvalitet. Inte mer än 50 procent väntas klara klassningen grynhavre trots att kraven sänkts.