facebooktwittermail d

Klartecken för Svenska Kraftnäts 400-kilovoltsledning

Regeringen ger nu tillstånd till att börja bygga den omdiskuterade, 20 mil långa, 400-kilovoltsledningen genom sydöstra Sverige.

– Men ersättningsfrågan för markintrång återstår fortfarande att lösa, säger markägaren Karl-Johan Axelsson i Baggetorp.