facebooktwittermail d

Klartecken för skyddsjakt på skånsk varg

Nästa gång en varg från reviret på Linderödsåsen i Skåne går till angrepp mot tamdjur får skyddsjakt inledas.