facebooktwittermail d

För få dammar förväntas byggas

Efter EU-kommissionens godkännande av den svenska Cap-planen finns möjligheter nästa år att få stöd för byggande av bevattningsdammar. Ändå förväntas dammbyggandet bli mindre än det faktiska behovet.