facebooktwittermail d

Grannarna klagar på spannmålsterminal

Grannar har ännu en gång framfört klagomål på fläktar och transporter till och från Lantmännens spannmålsterminal utanför Sala.

Arkivbild, bilden har ingenting med händelsen att göra.
Arkivbild, bilden har ingenting med händelsen att göra. FOTO: LANTMÄNNEN

Lantmännens spannmålsterminal utanför Sala har bedrivits sedan 1950-talet. Klagomål från boende i närområdet är inget nytt och har framförts åtminstone sedan 1990-talet.

Klagomålen avser framför allt buller från fläktar och transporter till och från terminalen.

Det har gjorts flera bullerutredningar som visar att beslutade ljudnivåer överskridits vid flera mätningar, både dagtid, nattetid och på helger. Efter att nya klagomål kommit in beslutade bygg- och miljönämnden i Sala kommun därför att Lantmännen måste vidta åtgärder mot bullret. Beslutet innebar att ljudnivåerna inte får överskridas, med undantag för ett fåtal tillfällen under skördesäsongen.

Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Västmanlands län, som gick på de klagandes linje och beslutade att inga undantag skulle få tillåtas. Då valde Lantmännen att överklaga till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som nu har avgjort ärendet.

”Samhällsviktig verksamhet”

I sin överklagan framförde Lantmännen bland annat att det endast är under 10-15 nätter och 10-15 helgdagar per år, i samband med skördesäsong, som riktvärdena överskridits. Spannmål som kommer till anläggningen behöver normalt torkas direkt för att inte riskera att förstöras – vilket gör det nödvändigt att ha driften i gång vissa kvällar och helger under säsong.

Lantmännen framför att det är av största vikt att kunna arbeta när det är skörd, samt att det bör beaktas vilken typ av verksamhet som bedrivs. ”Lantmännens spannmålsverksamhet är samhällsviktig i och med att den tillgodoser det allmänna intresset av en effektiv och väl fungerande livsmedelsförsörjning”, skriver företaget i sitt yrkande.

Mark- och miljödomstolen fastställer de beslutade ljudnivåerna, men skriver i sitt beslut att dessa får överskridas med maximalt 5dBA under totalt 15 nätter och tio helgdagar per år.

ATL TV: Här ska Lantmännen producera 5000 kubik biokol