facebooktwittermail d

Kineserna äter mindre griskött

Kinas konsumtion av griskött under 2016 väntas uppgå till 57 miljoner ton, enligt en rapport från amerikanska jordbruksdepartementet USDA. Det är något mindre än en den officiella prognosen från myndigheten.

Importen av griskött väntas nästa år spela en större roll för att möta den kinesiska efterfrågan. Importen är prognosticerad att öka till 830 000 ton, vilket är något högre än den officiella prognosen. Inhemska grisproducenter har det tufft på grund av höga produktionskostnader och nya miljöregler i början av 2015 har bromsat produktionen.

Lokala myndigheter i Kina använder de nya tuffa miljökraven för att stänga eller flytta grisgårdar, speciellt de nära tätbebodda områden, enligt rapporten. 

I Guangdong har mer än hälften av de mindre grisgårdarna blivit tvungna att stänga, medan resten har fått minska antalet djur. Mer än 13 000 småbruk har fått stänga på grund av föroreningsproblem. 

Ekonomiska sanktioner

Kinas nya miljölag trädde i kraft den 1 januari och innehåller bestämmelser om ökade ekonomiska sanktioner för djuruppfödare som inte sköter sitt avfall. 

Danmark är en stor exportör av griskött till Kina. Som ATL tidigare rapporterat tror den svenska grisbranschen stort på de kinesiska möjligheterna. Om Sverige får de tillstånd som krävs är det i första hand aktuellt att exportera delar av grisen som inte konsumeras i någon hög grad av svenska konsumenter, såsom inälvor, fötter, svansar och öron.