facebooktwittermail d

Kina skärper krav på Japanimport

Kina utökar importstoppet på jordbruksprodukter till att gälla tolv områden i Japan, rapporterar kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina.

Tidigare har fyra områden varit stoppade från import. Stoppet gäller livsmedel och foder.

Lokala kinesiska myndigheter har ombetts att skärpa kontrollerna på japansk mat och jordbruksprodukter för att förhindra att strålningskontaminerade varor når den inhemska marknaden i Kina, enligt nyhetsbyrån.

Flera länder har sedan tidigare förbjudit import från områden nära det japanska kärnkraftverket Fukushima efter att det skadats. ATL.nu