facebooktwittermail d

Kina lyft för svensk virkeshandel

Stark efterfrågan på virke i Kina gynnade svensk virkesexport.

FOTO: DAVE WILLMAN, MOSTPHOTOS

Flera sågverk i Norden ökat sin närvaro på den kinesiska marknaden, vissa med mer än 35 procent, då marknaderna i Mellanöstern, Nordafrika och Europa varit svaga, skriver Wood Resource Quarterly i sitt nyhetsbrev.

Virkesleveranserna från Finland och Sverige står fortfarande för en bråkdel av den totala exporten till Kina men förväntas öka under kommande år.

Stark efterfrågan på virke i Kina under andra halvan av 2016 gav en hög export. Kina importerade rekordhöga volymer barrvirke under 2016, 76 miljoner m3, vilket var en ökning med 17 % från 2015 och 38 % mer än för fem år sedan.

Främst är det Ryssland som stått för leveranserna. Från 2015 till 2016 har Ryssland ökat sina leveranser av virke till Kina med över tre miljoner kubikmeter till totalt 11,6 miljoner m3. Det ryska virket är tillsammans med det kanadensiska, också billigare för kineserna. Kostnaden för att köpa timmer från Europa, men också Chile, har varit högre än genomsnittspriset, som har varierat mellan 160-180 dollar per fastkubikmeter under 2016, skriver Wood Resource Quarterly.