facebooktwittermail d

”Kina är fortsatt beroende av storskalig livsmedelsimport”

Den kinesiska livsmedelsproduktionen blickar inåt men importen fortsätter. Det skriver Magnus Carnwall, skogs och lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Peking, i en utblick.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

Magnus Carnwall i blå skyddsdräkt vid en DeLaval-maskin,
”Mask, temperaturkontroll och uppvisande av hälsostatus i en app är det nya normala samt intensiv spårning av var man (eller ens telefon) varit den senaste månaden när någon testar positivt.” Det skriver lantbruksrådet Magnus Carnwall om livet i Peking. FOTO: PRIVAT

En sak är säker. Den inhemska produktionen av livsmedel i Kina ska öka och det med besked. Det framgår tydligt av den senaste (14:e) femårsplanen som publicerades i våras.

I kinesiska ordalag talar man om en ”rural revitalization strategy”, vilket på svenska kan beskrivas som en strategi för att stärka och återuppbygga landsbygden. I skrivande stund är det oklart vilka typer av incitament, tariffer, lägstanivåer för inköp och andra styrmedel en sådan strategi ska innehålla.

Kina har en utmaning i att vilja öka sin inhemska produktion och minska sitt importberoende när det övergripande målet är att trygga livsmedelsförsörjningen. Med 1,4 miljarder människor och begränsat utrymme att öka sin odlingsbara areal (inklusive skog) kommer en storskalig import fortsatt vara nödvändig.

Ett viktigt område är den inhemska grisproduktionen, vilken uppges vara på väg tillbaka efter de senaste årens utbrott av afrikansk svinpest, samtidigt som vissa rapporter pekar på fler och geografiskt vitt skilda utbrott i år. Detta är en utmaning som kommer att kvarstå en tid framöver och borgar för fortsatt handel.

Livsmedelsförsörjning är dock inget nytt i femårsplanerna men för första gången anges kvantitativa mål för spannmålsproduktionen (om minst 650 miljoner ton). Detta är intressant samtidigt som det specificeras att produktionen legat på motsvarande nivå de senaste cirka 10 åren. Ambitionen är dock att få ut mer på befintlig areal genom teknologiska genombrott inklusive innovation på GMO-området.

Importbehovet innebär dock inte att livsmedelsexport till Kina är en helt igenom enkel process. Det senaste året har en strid ström av nya regler och vägledningar, som direkt eller indirekt påverkar exporterande företag, publicerats. Till exempel införs nya och mer omfattande regler den 1 januari 2022 för att registrera producenter.

Trots utmaningarna är dock intresset fortsatt stort bland företagen. För potentialen av att nå en bråkdel av marknaden följer en anpassningsvilja. Statistik från SCB visar att 2020 trots allt var ett nytt rekordår och exportvärdet för livsmedel från Sverige till Kina översteg för första gången 1 miljard kronor. Trenden fortsätter första halvåret 2021. En ny näthandelsplattform är dessutom på gång att starta under året för att ytterligare främja export av svenska hälsosamma livsmedel.

Rent allmänt är det en intressant tid att vara i Kina. Förändring sker snabbt på många områden just nu och det är svårt att sia om framtiden. Landet har en fascinerande kultur och spännande historia.

Livet i Peking är annars förhållandevis enkelt och ständigt uppkopplat. Utbudet av varor och tjänster är gigantiskt och i många avseenden har man kommit längre än hemma. Allt hanteras via telefonen. Språket är en barriär men man hittar snart sätt att komma runt det, också det via telefonens översättningsmöjligheter.

Utmaningen är att det inte går att resa in i landet hur som helst och lång karantän på anvisat hotell är fortfarande ett faktum. Mask, temperaturkontroll och uppvisande av hälsostatus i en app är det nya normala samt intensiv spårning av var man (eller ens telefon) varit den senaste månaden när någon testar positivt. Det kan således räcka att man varit i samma stad eller område de senaste veckorna för att lokala myndigheter ska kräva att man försätts i karantän.

Magnus Carnwall

Magnus Carnwall är teknikagronom och arbetar sedan maj 2020 som skogs- och lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Peking.