facebooktwittermail d

Kilometerskatten kan slå hårt

När transportbranschen i veckan mötte kommittén för vägslitageavgift kom nya siffror på över 24 kronor per mil som en kalldusch.

– Tyvärr är våra värsta farhågor besannade och kilometerskatten är nästan dubbelt så hög som vi tidigare räknat med.

Det säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Hon var representant för Skogsindustrierna på mötet där även transportbranschen deltog när man i veckan mötte kommittén vid en hearing.

Sista mötet med branschen

Utredningen pågår sedan i fjol och det här var andra och sista mötet med branschen innan förslaget ska lämnas i december.

Det som finns i förslaget just nu är att ekipage med mer än fem axlar och över 50 ton samt med en Euro 5-motor ska betala 2,36 kronor per kilometer för körning på allmän väg, de enskilda är undantagna.

Till detta kan det komma en kostnad på 10–20 öre per kilometer för tekniken.

– Vår uppskattning är att det här kommer att kosta skogsindustrin 2 miljarder kronor och nivåerna ger väldigt allvarliga konsekvenser för konkurrenskraften, säger Karolina Boholm som också framhåller andra branscher som drabbas, som till exempel livsmedel och bygg.

Hänsyn till största ekipagen

I utredningskommittén är man medveten om att nivån anses hög och man tittar nu på om man behöver ta bättre hänsyn till de största ekipagen.

Kommittén ska också göra en konsekvensanalys med särskild tonvikt på småföretag, regioner och vissa branscher som till exempel skogsindustrin.

Så som förslaget ser ut nu så finns inga undantag för vissa regioner eller sektorer.

– Vi har tidigare fått signaler om att avgiften skulle differentieras men här finns ingen hänsyn tagen alls, säger Karolina Boholm.