facebooktwittermail d

Keslavagn får utökade användningsområden

Finska Kesla släpper ett nytt bioflak, som tillbehör till skogsvagnen 144. Flaket rymmer 23 kubikmeter och kan enkelt kopplas på och loss, när behovet uppstår.

Keslas nya biobärarflak öppnar upp för många användningsområden.
Keslas nya biobärarflak öppnar upp för många användningsområden. FOTO: KESLA

Kesla har sedan tidigare haft en strategi att få upp nyttjandegraden, på bland annat kranarna. Bioflaket som nu lanseras ligger i samma linje.

Enligt tillverkaren ska flaket bland annat lämpa sig för körning av energivirke, flis, foder och snö. Därmed ökas användningsområdena även utanför skogen. Flaket är utrustat med en hydraulisk bakläm och en tippfunktion som gör att lasten lätt kan lossas från traktorhytten.

Bioflaket monteras enkelt genom att man kopplar loss stolparna på skogsvangen, och kör vagnen under flaket som står på stödben under förvaringsfasen. Flaket sänks sedan ovanpå banken med hjälp av sänkcylindrar.

Bortmonteringen sker i omvänd ordning genom att man fäller ut stödbenen och lyfter flaket med hjälp av cylindrarna till stående position. Därefter låser man stödbenen och kan köra bort vagnen.