facebooktwittermail d

Slutet nära för kemisk behandling av plantor

Kemiskt skydd av plantor kan vara helt borta redan om två år. Det menar Svenska FSC, som har presenterat ny statistik om den dramatiska minskningen av giftanvändningen i skogen.