facebooktwittermail

Sverige förtjänar en bättre jordbrukspolitik

I Kristdemokraternas budgetmotion så går vi fram med en politik för de gröna näringarna, de som utanför städerna skapar alla de värden vårt land inte kan vara utan. Det skriver partiets landsbygdspolitiska talesperson Magnus Oscarsson.

FOTO: ANDERS GOOD / TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utan egen livsmedelsproduktion är Sverige mycket sårbart. Därför behövs en politik som står på livsmedelsproducenternas, våra bönders, sida. Vi accepterar inte att jordbruket betecknas som en miljöfarlig verksamhet och underställs en ständigt växande flora av hämmande byråkrati.

Jordbruket är en drivbänk för biologisk mångfald och står för lösningen, snarare än för problemen, som vissa politiker och myndigheter tycks tro. Därför vill vi jämställa de samhällsmål som kommer till uttryck i livsmedelsstrategin med de miljömål som regeringen i dag använder i kollision med jordbruket och andra gröna näringar som skogsbruk och fiske.

Vi vill också att myndigheter som i dag ser sin roll som kontrollerande gentemot gröna näringar ges ett främjandeuppdrag. Myndigheter som arbetar med livsmedelsföretag ska tillhandahålla information samt underlätta och stödja livsmedelsföretagande.

Anslaget till livsmedelsstrategin som antogs i riksdagen bantas i regeringens budget. Vi söker upprätthålla anslaget och tillför 30 miljoner för att upprätthålla ambitionerna.

Livsmedelsstrategin måste få ett större genomslag, så den märks på gårdsnivå. Därför föreslår vi ett nationellt råd med representanter från berörda myndigheter, jordbruks- och trädgårdsnäringens branscher, livsmedelsindustrin, handeln, forskarsamhället, utbildningsväsendet och andra berörda intressen. Regeringen måste gå från ord till handling.

Svenska bönder kämpar med orättvisa lönsamhetsförutsättningar gentemot våra europeiska grannar. Vi föreslår en sänkning av drivmedelsskatten motsvarande 1:07 kronor till totalt 3 kronor per liter diesel. För att få ta del av sänkningen ska jordbrukaren använda minst 30 procent icke-fossilt bränsle. Därigenom stärks jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som omställningen till en klimatneutral produktion påskyndas.

Sveriges företagare blir allt äldre, vilket inte minst gäller inom de gröna näringarna. Det blir allt vanligare att deras barn inte vill ta över verksamheten. Den företagare som vill gå i pension riskerar därmed att behöva likvidera sitt livsverk, trots att det är livskraftigt. För att ge stöd och råd i ägarskiftesprocesser finansierar KD öppnandet av ägarskifteskontor runt om i landet.

För att främja nytillväxten av jordbrukare föreslår vi att startstödet till unga jordbrukare stärks.

Vi fortsätter att lägga ett paket för bekämpningen av vildsvin, vildsvinsstammen måste minska. Även dov- och kronhjort, gäss och varg är ett gissel för svenskt jordbruk som kostar enorma summor varje år. Här måste antalet minska rejält för att det finnas en chans att bedriva livsmedelsproduktion.

Att vara jordbrukare i dag är sanslöst nog förenat med risken för hot och trakasserier från djurrättsterrorister. Det är förfärligt. Dessa brott behöver tas på större allvar och systematiskt bekämpas. Vi vill ha hårdare straff och riktat polisarbete gentemot förövarna.

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Oscarsson under landsbygdsriksdag 2018.
Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Oscarsson under landsbygdsriksdag 2018. FOTO: ERIK MÅRTENSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande