facebooktwittermail d

KC Ranch tas upp i riksdagens försvarsutskott

På torsdag kommer Fortifikationsverket till riksdagens försvarsutskott för att diskutera riksintresset för totalförsvaret i förhållande till andra intressen vid användningen av Fortifikationsverkets mark.

– Jag kommer att ställa frågor om KC Ranch, säger Hanna Gunnarsson (V).