facebooktwittermail d

Stora vinster med bättre gallringsdata

Hishult

Bättre indata och uppföljning vid gallring kan ge stora vinster för både skogsägare, entreprenörer och virkesköpare. Det anser företaget Katam, som med bildanalys kan ge exakta data om skogen.