facebooktwittermail

Stora vinster med bättre gallringsdata

Hishult

Bättre indata och uppföljning vid gallring kan ge stora vinster för både skogsägare, entreprenörer och virkesköpare. Det anser företaget Katam, som med bildanalys kan ge exakta data om skogen.

Drönardata för gallring från Katam.
Drönardata för gallring från Katam. FOTO: KATAM

I skogsbrukets ekonomi är det lätt att lägga fokus på slutavverkningen, som står för det mesta av intäkterna. Men som skogsbruksåtgärd är slutavverkning jämförelsevis enkel - det mesta ska helt enkelt bort. Gallring kräver mer kunskap och planering, och det är också då grunden läggs för utfallet vid slutavverkning.