facebooktwittermail d

Kärvare marknad äventyrar Kronfågelinvestering

En kärvare svensk marknad och prioriteringar på de irländska och danska marknaderna gör att Scandi Standards skjuter upp sin planerade utbyggnad i Kristianstad. Investeringen verkar alltmer tveksam och nu finns flera alternativ.

Den snabba tillväxten i den svenska kycklingmarknaden visar nu tecken på en avmattning och det gör att Scandi Standard tills vidare avvaktar med en planerad investering i det svenska dotterbolag Kronfågel värd 250 miljoner kronor i Kristianstad.

– Marknadsläget (i Sverige) har utvecklats svagare och då väljer styrelsen att pausa. Det man nu sagt är att man i dagsläget prioriterar den irländska och danska marknaden, säger Kronfågels VD Magnus Lagergren.

Den svenska kycklingmarknaden har haft en stark tillväxt under senare år, närmare tio procent årligen, men för 2017 väntar Svensk Fågel en kraftig inbromsning med en tillväxt på bara tre procent. Kronfågels resultat för den svenska verksamheten försämrades också och det justerade rörelseresultatet föll med 20 procent till och med september.

LÄS OCKSÅ: Kronfågel backar om storslakteri i Kristianstad

Men byråkratisk senfärdighet har också bidragit till beslutet, menar han.

Försenat tillstånd

– Vi räknade med att få nödvändiga tillstånd under första kvartalet, men vi fick dem inte förrän i september. Vi får ha respekt för att vi är en stor koncern nu. Sverige är en viktig marknad och det är andra länder också. Sen när vi får en fördröjning på sex månader gör det att det blir en annan ordning i styrelseprocessen, säger Magnus Lagergren.

Under denna tid har också Scandi Standard köpt på sig det irländska bolaget Manor Farm för närmare en miljard kronor, varav en tredjedel betalades med nyemitterade aktier.

Tunga investeringar har lett till att nettoskulden ökat med 400 miljoner kronor, men Magnus Lagergren menar att det inte är på grund av bristande finansiella muskler som man nu lägger Kristianstadinvesteringen på is.

Nya alternativ

Inget bygge är påbörjat, vare sig hos Kronfågel eller på de kontrakterade uppfödarnas gårdar. Miljöstillstånd har sökts men inget har i dagsläget beviljats, enligt vad Magnus Lagergren vet.

Dessutom menar Magnus Lagergren att alternativ till Kristianstad också kommit upp på kartan.

– Vi har hela tiden kommunicerat att vi har flera alternativ på bordet, men vilka kan jag inte säga.