facebooktwittermail d

Här fungerar solceller bäst

Allt fler kommuner erbjuder i dag detaljerade tjänster som visar hur förutsättningarna för solenergi ser ut där du bor. På flera av sidorna går det till och med att klicka runt på fastigheten och göra enkla beräkningar.

Kommunala solkartor kan ge en fingervisning om solcellspotentialen där du bor.
Kommunala solkartor kan ge en fingervisning om solcellspotentialen där du bor. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Som svar på det ständigt ökande intresset för solenergi erbjuder allt fler kommuner och energibolag i landet öppna karttjänster där besökarna kan studera solenergipotentialen på sina tak.

LÄS ÄVEN: Fyra tennisplaner med solpanel

Enkelt att klicka runt

Ofta använder tjänsterna signalfärger som rött och blått för att visa hur förutsättningarna ser ut. På så sätt kan besökarna få en första fingervisning om hur lönsam installationen kan bli. Men på flera av tjänsterna går det även att klicka runt på sin fastighet för att få upp mer detaljerad information kring den förväntade produktionen. På flera av sidorna kan man även göra enklare beräkningar genom att anpassa installationsytan.

LEDARE: Förnyelsebar energi chans för lantbruket

3D-modeller

Tjänsterna bygger ofta på väderdata från SMHI som kombineras med datormodeller som är uppritade i 3D. På så sätt kan man även få en bild av hur solinstrålningen ser ut på olika delar av taket. Däremot får man tänka på att beräkningarna ofta inte tar hänsyn till andra faktorer som skuggning från träd och skorstenar.

22 kommuner

Branschföreningen Svensk Solenergi listar hittills 22 kommuner och stadsdelar som erbjuder den här typen av karttjänster. Men med en enkel sökning på "solkarta" på internet går det att få fram ännu fler alternativ. Tyvärr erbjuder inte alla kommuner detaljerad information för lantbruksfastigheter.

LÄS ÄVEN: Solladdning i fickformat

EXTERN LÄNK: Länk till Svensk Solenergis sida om solkartor.