facebooktwittermail

Kartell kan ha utnyttjat lantbruksdata

Digital information från lantbruk kan ha utnyttjats för att pressa betalningen till uppfödare. Kycklinguppfödare har nu stämt några av USA:s största köttföretag. Stämningen speglar också en slavliknande situation för de amerikanska kycklinguppfödarna.

FOTO: ANN LIND N

Det är en grupp kycklinguppfödare i fem olika delstater som hävdar att deras kunder, flera av USA:s största kycklingföretag, via en datatjänst utbytt information för att hålla nere betalningen till uppfödarna.

Detaljerad data från gårdarna om betalning, produktionskostnad, viktökning per dag, foderomvandling, genetisk uppsättning på kycklingar, producerad vikt per ytenhet, medicinanvändning och all annan data har samlats på servrar hos ett analysföretag. Där ska sedan medlemmarna i den påstådda kartellen ha kunna titta på den information de önskat om sina kartellkompanjoners underleverantörer, och på det sättet sätta press på sina egna underleverantörer.

För detaljerad data

Målsägarna menar att i princip alla uppfödare i USA därmed under minst sedan 2008 har fått lägre betalning än vad fallet borde vara på en fri marknad.

Den data som funnits tillgänglig har varit anonymiserad, men enligt stämningen har informationen varit så detaljerad att alla med insyn i branschen lätt har kunnat räkna ut exakt vilka gårdar som viss data kommer ifrån.

Det ska också ha funnits en överenskommelse mellan medlemmarna om att inte konkurrera om varandras uppfödare. Därmed har det blivit omöjligt för uppfödarna att byta kund. Kommer man inte överens med sin kund är det bara att bita ihop eller lägga ner, med risk för att stå kvar med skulder.

Slavliknande situation

I stämningen beskrivs också den allmänna situationen för kycklinguppfödarna närmast som ett slavliknande.

Oftast är uppfödarna familjeföretag som investerat stort för att starta upp en gång i tiden. Hela processen, från kläckning till slakt, kontrolleras dock av de stora köttföretagen. Kontraktsuppfödarna får leveranser av små kycklingar som föds upp till slaktvikt, men köttföretagen levererar djur, foder och mediciner till uppfödarna.

Köttföretagen ska enligt stämningen också ha total kontroll på kontraktuppfödarnas ekonomi och skuldsättning.

Skuldfälla

De kan också kräva att vissa åtgärder eller ombyggnationer ska ske på gården, och därmed se till att uppfödaren hela tiden får ta nya lån. Vissa uppfödare har efter flera decennier inte kunnat komma ur skuldfällan och därför känt sig tvingade att fortsätta leverera till samma kund.

Stämningen är inlämnad vid en federal domstol i Oklahoma. Det är ett så kallat class action-stämning som innebär att inte bara målsägandena kan gynnas om stämningen går deras väg, utan hela branschen. Inga belopp är preciserade i stämningen.

Läs hela stämningen här:

Kycklingmarknaden i USA

Totalt uppskattades den amerikanska kycklingmarknaden i konsumentled vara värd omkring 90 miljarder dollar 2015. Köttet kommer från 25000-30000 uppfödare.

Bland de stämda köttföretagen finns Tyson Foods som har 22 procent av den amerikanska marknaden för kyckling, Pilgrim´s med 20 procent, Perdue Farms och Koch Meat med 7 procent vardera. Totalt står de stämda företagen för över 60 procent av marknaden i USA.

LÄS OCKSÅ: Han bygger dubbeleffektiv skogsmaskin

PREMIUM: Här är Nederländernas modernaste hönsgård

LÄS OCKSÅ: Newcastlesjukan - smittade höns avlivade