facebooktwittermail d

Ståhl blir djursjukdomarnas Tegnell

Karl Ståhl är Sveriges nya statsepizootolog - det vill säga djursjukdomarnas motsvarighet till statsepidemiolog Anders Tegnell.

Statsepizootologen leder Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) arbete med frågor som rör smittsamma sjukdomar hos djur och är krisledare vid allvarliga händelser.

Karl Ståhl, Sveriges nya statsepizootolog.
Karl Ståhl, Sveriges nya statsepizootolog. FOTO: GÖRAN EKEBERG AB

Bara det senaste året har Sverige råkat ut för sars-cov-2 hos minkar, utbrott av salmonella hos grisar och en omfattande fågelinfluensa.

”Även om man har koll på smittläget i omvärlden är det svårt att förutspå vad som kan dyka upp på hemmaplan härnäst. Det är därför jobbet som statsepizootolog är så spännande”, säger Ståhl enligt SVA:s hemsida.

53-åringen från Uppsala har varit tillförordnad statsepizootolog sedan 2019, då han efterträdde SVA:s nuvarande generaldirektör Ann Lindberg.

Ståhl är veterinär med forskarutbildning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Han har ofta verkat utomlands och deltagit i många internationella forskningsprojekt. Sedan 2018 sitter han med i expertpanelen hos den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).