facebooktwittermail d

Karl Hedin vill avregistrera nyckelbiotoper

Karl Hedin vill att nyckelbiotoper på ett knappt 30-tal av hans skogsfastigheter avregistreras.