facebooktwittermail d

”Du tvingas avstå inkomster från ditt skogsbruk”

Den stora skogsägaren AB Karl Hedin har valt att varken certifiera skogen enligt PEFC eller FSC.

– Du avhänder dig kontrollen över din skogsskötsel, säger vd Peter Wigert.