facebooktwittermail

”Du tvingas avstå inkomster från ditt skogsbruk”

Den stora skogsägaren AB Karl Hedin har valt att varken certifiera skogen enligt PEFC eller FSC.

– Du avhänder dig kontrollen över din skogsskötsel, säger vd Peter Wigert.

AB Karl Hedin har valt att stå utanför både FSC och PEFC och inte certifiera sin skog.
AB Karl Hedin har valt att stå utanför både FSC och PEFC och inte certifiera sin skog. FOTO: WIRESTOCK IMAGES

Karl Hedin AB och familjen har cirka 48 000 hektar skog i Mellansverige och Baltikum. För bolaget är det viktigt att skogsbruket är ekonomiskt socialt och ekologiskt hållbart.