facebooktwittermail d

”Problemet är att vi inte vet vad militären vill”

KC Ranch på Revingehed har redan börjat planera för en avveckling efter beskeden om att avtalen med Fortifikationsverket inte förlängs.