facebooktwittermail d

Kapar kostnader för skogsgödsling med drönare

Skogsgödsling och askåterföring kan göras med drönare. Företaget Nordluft har tagit fram en prototyp på ett system där en svärm av större drönare kan göra precisionsspridningar i skog.

Delvis datorgenererad bild på drönare, operatör och minilastbil på uppställningsplats i skogen.
Så här skulle det kunna se ut när en enda person utför ett gödslingsuppdrag med hjälp av en svärm med drönare. FOTO: NORDLUFT

I det delvis Vinnova-finansierade projektet används fem drönare som lastar 30-50 kilo varderas. De sköts alla av en enda operatör som både har uppsyn över drönarna och sköter lastning. Det behövs ingen dyr helikopter med markpersonal eller maskiner som behöver stickvägar och gör markskador. Det är också lättare att få ekonomi i mindre gödslingsprojekt.

– Så som vi designar systemet kommer man att kunna åka ut i skogen med vårt system och en mindre mängd material och därmed klara av ett mindre spridningsprojekt på bara en vända i skogen för en operatör. Det ser jag som en stor fördel, säger Elof Winroth, vd på Nordluft.

Med fem drönare i gång räknar Nordluft med att kunna sprida över sex ton material i timmen. Vid askspridning handlar det mest om att snabbt dumpa lasten i farten och sedan hämta ett lass till. Vid gödsling kan det handla mer om precision. Här kan man, precis som inom jordbruket, jobba efter både digitala karteringar och sensorer på drönarna som i realtid analyserar skogen uppifrån.