facebooktwittermail d

Kapacitetskrav kan ställa till problem

Kravet på lagringskapacitet kan ställa till problem för ekologiska lantbrukare som vill gödsla med rötrester från biogasanläggningen.

Ofta är det ekologiska gårdar utan djur som är intresserade av att använda rötresten från biogasanläggningen som gödsel.

Men eftersom den flytande rötresten körs ut till gårdarna kontinuerligt under vinterhalvåret krävs lagringskapacitet, vilket ofta inte finns på gårdar utan djur.

Inte binda upp sig


För att investera måste långsiktiga avtal tecknas. Men Växtkraft är för tillfället inte intresserad av att teckna långsiktiga avtal med ekologiska lantbrukare.

Orsaken är att bolaget inte vill binda upp sig vid att hålla fast vid en Kravgodkänd rötrest om efterfrågan på biogas skulle öka mer än beräknat.

Släppa Kravmärket


- Bygger vi en andra rötkammare måste vi tyvärr släppa Kravmärket, säger Eva Myrin, vd på Växtkraft.

Orsaken är att matavfall då måste köpas in från andra regioner och att bolaget bedömer att det då inte går att hålla fast vid ett insamlingssystem som är certifierat enligt Kravs regler. Malin Eborn