facebooktwittermail d

Kaos när EU vill sätta stopp för signalkräftan

Signalkräftan introducerades genom svenska myndigheter på 1960-talet. Nu råder en total ovisshet om hur denna viktiga art ska hanteras. Det är inte acceptabelt, skriver företrädare för Centerpartiet i Östergötland.

Lagom till kräftpremiären kunde man på Naturvårdsverkets hemsida läsa att det från den 3 augusti 2016 är förbjudet att transportera och använda signalkräfta.

Efter den 3 augusti 2017 utökas detta även med ett förbud att sälja signalkräftor. Detta som följd av beslutad förordning i EU om att räkna in signalkräftan bland de invasiva arterna.

EU-förordningen ger medlemsstater möjlighet att upprätta en förteckning över invasiva främmande arter av nationell betydelse och fastställa bestämmelser som ska gälla sådana arter.

Handläggare vid Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser har vid förfrågningar lämnat lugnande besked om att förbudsreglerna ännu inte gäller utan det är först när ansvarig myndighet som i detta fall är Havs- och vattenmyndigheten utformat bestämmelserna och regeringen beslutat som vi vet hur det blir.

Den rådande uppfattningen bland handläggarna är att vi ska kunna fortsätta som tidigare med vår förvaltning och vårt fiske av signalkräfta men att det kommer att bli utökade åtgärder för att förhindra spridning av signalkräftan till nya vatten.

På berörda myndigheters hemsidor finns ingen tydlig information att hämta och man kan konstatera:

· Att Havs- och vattenmyndigheten inte har tagit fram förslag på några regler.

· Att Regeringen inte har tagit något beslut trots att förordningen gäller i EU.

Vi har nu ett informationskaos som på goda grunder skapat spekulationer och frågeställningar i både media och bland samhällsdebattörer om möjligheterna att i Sverige fortsätta med våra kräfttraditioner.

Signalkräftan togs in och välkomnades till Sverige med hjälp av svenska myndigheter redan på 1960-talet och är numera fullt integrerad i Sverige. Kräftfisket utgör en viktig del i många landsbygdsföretags verksamhet och är betydelsefull för både handel och en växande besöksnäring.

Vi kräver nu att regeringen och ansvariga myndigheter omgående reder ut hur vi ska ha det och ser till att få regler på plats som säkerställer den svenska kräftskivan även för framtiden.

Karin Jonsson,

Distriktsordförande Centerpartiet Östergötland

Jonny Ståhl,

Ledamot distriktsstyrelsen Centerpartiet Östergötland

Birgitta Gunnarsson,

Ledamot distriktsstyrelsen Centerpartiet Östergötland

Staffan Danielsson,

riksdagsledamot Centerpartiet