facebooktwittermail d

Känsloladdat möte om vildsvin

Den växande vildsvinsstammen har blivit en ödesfråga. Lantbrukare runt om i landet har fått nog av förstörda vallodlingar och förstörda grödor. Det framkom under ett samtal som hölls i riksdagen idag.

Runt om i landet växer frustrationen bland lantbrukare. Många frågar sig om det är någon idé att fortsätta bedriva lantbruk.

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD), som själv är lantbrukare, vill nu lyfta frågan om vildsvinsstammen och bjöd in lantbrukare, representanter för en rad förbund och myndigheter till ett samtal om hur vildsvinsstammen ska krympas.

Nära till tårar

Skadorna som vildsvin orsakar motsvarar 660 miljoner kronor per år. Detta framgår av en undersökning från SLU.

Lennart Johansson, ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer, hade nära till gråt när han talade.

– Frågan är om vi ska ha ett reservat för de som ska jaga eller om vi ska jordbruksproduktion. Vi kan inte bli sedda över axeln igen, vi kan inte gå jägarnas och markägarnas intressen, sa han.

Sveriges Jordägareförbundet fick ta emot kritik från flera lantbrukare. De pekade att utfodringen bland markägare är för stor.

– Inkomster från jakten kan inte gå före lantbruket. Om jag ska hålla landskapet öppet kan jag bara odla vall. Hjälp oss att förklara vilka problemen är, jag vill se konkreta tidningsartiklar och uttalanden, sa Margareta Malmquist, regionordförande för LRF i Södermanland.

Olika uppfattningar

Anders Grahn, generalsekreterare för Sveriges Jordägareförbund, bemötte kritiken.

– På vissa ställen i landet är vildsvinsstammen för stor. Men det finns olika uppfattningar om vad som är en för stor stam på olika platser i landet. Det är viktigt att vi hittar rättssäkra lösningar. Vi måste ha ett förutsägbart system.

Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket, gjorde klart att utfodring inte är olaglig.

– Men det är fullt möjligt att förbjuda den under vegetationsperioden. Vi kan införa ett sådant förbund. Under det övriga året får den ske med sunt förnuft.

En utbredd uppfattning är att det skjuts för få vildsvin i Sverige. Det antal djur som skjuts är inte tillräckligt för att minska stammen. Anders Nilsson vid Jägareförbundet pekade på en rad omständigheter som håller tillbaka antalet skjutna grisar.

– Unga jägare får inte tillgång till jakt i dag, vi måste släppa in dem. Försäljningen av vildsvinskött är småskalig. Men om vi inte hade jägare som sköt vildsvin skulle stammen ha varit ännu högre i dag, sa han.

LÄS MER: "Det är vildsvinen som knäcker en"

LÄS MER: Vildsvinsplågan hamnar i riksdagen

LÄS MER: Så fick Oskar vildsvinen på fall

LÄS MER: Svalt intresse för vildsvinsjakt