facebooktwittermail

Kaninuppfödare kämpar för ändrade regler

Regelverket är på väg att ändras, ändå åtalas kaninuppfödaren Gösta Johnsson för andra gången för brott mot djurskyddslagen.

Unga många år har kaninuppfödaren Gösta Johnsson utanför Enköping velat förändra regelverket vid slakt av kaniner.

Nu åtalas han och enligt åtalet ska han under 2010 ha använt bedövning genom slag i huvudet vid slakt som inte är avsedd för personlig konsumtion eller för utfodring av rovlevande djur.
- Hans egna uppgifter är den bevisning vi har, säger kammaråklagare Johan Strömbäck som yrkar att Gösta Johnsson åläggs företagsbot på 50 000 kronor.

Enligt Gösta Johnsson är åtalet ren fantasi. Efter en dom 2005 till 30 dagsböter för samma brott, gick han över till att använda slaktmask.
- Om man nu följer lagen fullt ut, vari ligger brottet? undrar Gösta Johnsson.

Han använder slaktmask till alla kaniner så länge det är möjligt, men uppskattar att mellan 50 och 100 kaniner per år är så pass oroliga att nödslakt är enda möjligheten och där använder han klubbning.

Johnsson som även är ordförande i Sveriges kaninproducenters förening forsätter att arbeta för en regelförändring. En liten vinst för honom är att nya regler träder i kraft 1 januari 2013. Då blir det tillåtet att i verksamhet av mindre omfattning bedöva max 70 kaniner per dag med slag med hårt föremål. Men han fortsätter att driva frågan.

- Jag vill ha bort paragrafen för att den som slaktar från djur till djur ska avgöra vilken metod som är bäst lämpad för att göra slakten så human som möjligt, säger Gösta Johnsson. ATL.nu