facebooktwittermail

Kaninkött bättre för klimatet

En ny studie visar att kaninkött är mer klimatsmart än både fläsk- och nötkött.

Kaninkött är bättre ur klimatsynpunkt än både fläskkött och nötkött och i stort sett likvärdigt med kycklingkött. Det visar en livscykelanalys (LCA) som tagits fram av RISE på uppdrag av Sveriges Kaninproducenters förening (SKPF).

I studien har man mätt klimatavtrycket för kanin både när det gäller kött med ben och enbart för kött och man har tagit hänsyn till alla led i kedjan, från födsel till slakt. Klimatavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo och det som har den största påverkan är kaninfodret, 53 procent kommer från foderproduktionen.

Transport näst störst påverkan

Transporterna med foder till gård och kanin till slakt kommer på andra plats vilket gör att om slakt genomfördes nära uppfödningen skulle kaninköttets avtryck på klimatet sjunka ytterligare och sänkas med 10 till 15 procent. Uppfödningen står för 16 till 18 procent av det totala klimatavtrycket medan slakteri och förpackning har väldigt liten påverkan, mindre än 3 procent.

Kaninkött klimatsmartare än nötkött

Studien visar att kaninkött har ett lägre klimatavtryck än fläsk men framförallt lägre än nöt. För kött med ben lämnar kanin 2,6 CO2e/kg medan nöt har en siffra på 19,8 CO2e/kg. Fläsk har ett klimatavtryck på 3,4 och kyckling på 1,9.

Gällande benfritt kött är siffrorna något högre, 3,4 för kanin och 28,3 för nötkött, kyckling ligger på 2,3 och fläsk på 6,0. Slutsatsen är alltså att svenskt kaninkött står sig väl i jämförelse med andra svenska köttslag.

Liten uppfödning i Sverige

Kaninuppfödning för köttproduktion är inte så stor i Sverige. Under 2016 uppger SKPF att det slaktades mellan 15 000 och 25 000 kaniner vilket motsvarar 12 till 20 ton benfritt kaninkött. Klimatberäkningen är beräknad på data som representerar 10 000 slaktkaniner vilket representerar cirka 50 procent av svensk köttkaninproduktion under 2016.

LÄS MER: Kaninkött allt populärare

PREMIUM: Europas kaniner kan få det bättre

PREMIUM: Fler veterinärer får en erinran