facebooktwittermail

Känd jordbruksmark blir väg

Lantbrukaren Viktor Thorsell är bekymrad. Ramdalaslätten är känd för att vara ett av de bästa odlingsområdena i hela landet. Nu ska delar av området bli motortrafikled.

OBS: Bilden är ett montage.
OBS: Bilden är ett montage. FOTO: MAGNUS WILSON

Själv har Viktor Thorsell till och med tänkt tanken att flytta till en lägenhet efter byggbeslutet. Dessutom gör beslutet att han sover sämre om nätterna, berättar han i ett reportage i Sydöstran.

"Bygg i skogen"

När E22 mellan Lösen och Jämjö i Blekinge får ny vägsträckning är tanken att delar av vägen ska gå över hans jordbruksmark. Det innebär i så fall att gården kommer att skärmas av med hälften av jordbruksmarken på var sin sida.

– Det har ju snackats länge om vägen, men ingen har väl aldrig trott på att den skulle bli av. Men nu är det bara inse att det är skarpt läge med tanke på alla provborrningar som varit i höst, säger Viktor Thorsell till Sydöstran.

Han skulle helst se en annan lösning. Majoriteten av fastighetsägarna längs med sträckan har i stället påpekat för Trafikverket att vägen borde gå längre upp i skogen för att inte påverka lantbruket.

– Massor med åkermark kommer att gå till spillo och bli motorväg. Jag tycker det är ett hån mot våra förfäder som skött denna odlingsmark exemplariskt. Marken här ger mycket mer skörd än genomsnittet i Sverige, säger Viktor Thorsell i reportaget.

LÄS ÄVEN: Gävlepolitikers nej kan rädda jordbruksmark

"Högre olycksrisk"

Förutom möjligheten att bevara värdefull åkermark ser han även trafiksäkerhetsmässiga fördelar med majoritetens förslag. I svåra snöoväder blir olycksrisken större om vägen går fram i ett öppet landskap, påpekar han.

För att minska barriäreffekten planerar Trafikverket att bygga säkra plankorsningar. Men det mildrar knappast det faktum att värdefull jordbruksmark kommer att tas ur produktion.

– Det som är allvarligt är att bönderna blir av med ytor att odla på. Politiker säger att de ska värna om lantbruket - men här gör de tvärtom. Men det är väl viktigare att komma till Kalmar fem minuter snabbare från Karlskrona än att äta mat, säger Viktor Thorsell till Sydöstran.

Byggstarten av den aktuella sträckan är planerad till 2020.