facebooktwittermail

Kanadensare blir bättre i Sverige

Contortatallen växer bättre i Sverige än i hemlandet Kanada. Det är våra svenska mikroorganismer som ger extra kraft visar en ny studie.

När växter och djur flyttas till nya platser på jordklotet händer det ibland att de arterna klarar sig mycket bra i sin nya miljö.

Det är en fråga som engagerar många forskare, eftersom en växt- eller djurart som sprider sig okontrollerat i en ny miljö kan bli ett mycket stort bekymmer.

Kanadensiska jordprover

Nu har Michael Gundale och hans forskarkollegor från SLU i Umeå och Alnarp studerat contortatallens tillväxt i svenska och kanadensiska jordprover.

De upptäckte att contortan växte bättre i svensk jord växte än vad den gjorde i kanadensisk jord.

Genom en serie experiment med unga plantor visar forskarna nu att contortatallens tillväxt påverkas rejält av vilka organismer som finns i jorden. Och det är de svenska mikroorganismerna som gynnar contortan.

Steriliserad jord

Försöken visade att en steriliserad jord (oavsett ursprung) som ympades med kanadensiska organismer hämmade tillväxten, medan "svensk ympning" förbättrade tillväxten av contorta.

– Jag skulle gärna göra en motsvarande studie med vanlig svensk tall, avslutar Michael Gundale. Om det skulle visa sig svensk tall hämmas på ett liknande sätt av inhemska organismer i marken, vore det intressant att undersöka vilka dessa är – och vad man eventuellt skulle kunna göra för att skydda plantorna, säger Michael Gundale i ett pressmeddelande.

Tog fart

Contortatallen (Pinus contorta) härstammar från västra Nordamerika. I norra Sverige har contortatall planterats på flera hundratusen hektar.

Planteringen tog fart under 1970-talet, och det ansågs då att naturlig föryngring bara kunde ske i samband med brand, vilket skulle förhindra okontrollerad spridning.

Men detta har senare visat sig vara en sanning med modifikation.