facebooktwittermail d

Kan tvingas riva vagnhallen

De följde komunens råd. Det kan sluta med att hästföretagarna Lena och John Forslund i Onsala tvingas riva sin nya vagnhall.

- Det som irriterar mig mest är jag gjort det på en tjänstemans rekommendation, säger John Forslund till Göteborgs-Posten.

- Jag ville bygga garaget större för att ha traktorn där, då sa han att jag kunde lägga det på åkern i stället för då krävdes inget bygglov för det vara att betrakta som en byggnad för jordbrukets behov.

Underkände bygget


Men enligt byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun måste fastighetsägaren i så fall ha sin huvudsakliga inkomst från jordbruksnäringen. Nu kan pensionärsparet tvingas att riva hela byggnaden. Rivningsföreläggandet gäller även ett containerstall och sadelkammare.

Enligt ett besked som kom dagarna kan Lena och John Forslund inte heller räkna med bygglov eftersom en utveckling av hästverksamheten kan komma i konflikt med nuvarande eller kommande bebyggelse.

Paret firade en halv seger när länsstyrelsen underkände kommunens utredning, som baserades på inställningen att enbart hästhållning inte kan räknas som jordbruksverksamhet.

- Det har väl alltid varit få som kunnat leva på sitt jordbruk, säger Lena Forslund till tidningen.

Hon och hennes make köpte jordbruksfastigheten på nio hektar år 2000. Åkrarna ger foder åt deras fyra hästar, men också ett överskott som de säljer vidare.

Inga glasklara regler


Enligt Börje Nilsson, bygglovschef i Kungsbacka, finns inga generella regler.

- Det handlar om bedömningar. Det är svårt att säga att det ena eller andra är helt rätt förrän det prövas i högre rättsinstans, säger han och påpekar att nämnden stöder sig på olika rättsfall.

Byggnader för hästverksamheter har vid tidigare rättsprövningar inte bedömts som ekonomibyggnader. Då har det handlat om stall för travhästar och en ridhall som ansetts tillhöra verksamheter utan anknytning till jordbruket.
ATL.nu