facebooktwittermail d

Ny forskning kan stärka potatisens motståndskraft mot sjukdomar

Många potatisodlare tampas med bladmögel och brunröta. Men ett svenskt forskningsprojekt har visat på lovande resultat för ett flertal olika nya tekniker, skriver Mattias Norrby, forskningschef vid Stiftelsen Lantbruksforskning.

Hej!

Vad säger forskningen om utsikterna för lite mindre sjukdomsdrabbade potatissorter? Vi potatisodlare har mycket svårt att skydda våra skördar mot bladmögel och brunröta.

Maria

Hej Maria!

Din fråga är mycket viktig och vi har tagit upp den med Erik Andreasson från SLU som forskar på potatis. Han har nyligen avslutat projektet ”Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige”, som är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. Han svarar såhär:

”Potatis är en mycket viktig del av den svenska baskosten och något vi har lätt att odla även under kristider, som i skuggan av kriget i Ukraina. En stor utmaning när det gäller potatis är att växtförädla fram nya sorter som står emot bladmögel och brunröta bättre, samtidigt som de andra egenskaperna är lika bra eller rent av ännu bättre. 

Växtförädlingen av resistenta sorter har nu blivit en allt mer efterfrågad del av det integrerade växtskyddet (IPM), nu när tillgången på kemiska växtskyddsmedel har minskat och intresset för alternativ har ökat.

Nya potatissorter har börjat bli tillgängliga som är resistenta mot bladmögel samtidigt som de verkar acceptabla ur andra synpunkter. Bara lite av detta material används i svensk potatisproduktion och inga officiella sortförsök görs med matpotatis. Och ännu finns inga resistenta sorter med flera resistensgener som möter behoven av en majoritet av marknaden. 

Nya biologiska produkter mot problem med skalfinish utvecklas, eftersom skalfinish och torka är ökande problem för svenska potatisodlare. Syftet med mitt projekt är att främja hållbar användning av nya resistenta potatissorter och biologiska bekämpningsmedel i svensk potatisproduktion. Detta kan nås genom att screena ett omfattande material och sedan göra jämförande fältförsök  med olika odlingssystem: konventionellt, biopesticider och ekologiskt. Egenskaper som resistens mot bladmögel och skalfinish samt utbyte och storleksfördelning undersöks. Nya typer av molekylära analyser kommer också att utföras för att gynna en mångfald av resistensmekanismer. Informationen från projektet kommer att främja hållbart sortval och sortutveckling.

Tre nya tekniker verkar lovande. Vi jobbar för tillfället med cisgenesis (främst genom att flytta resistensgener från potatissläktingar som är korsningsbara), gensaxen och biologisk kontroll. Hittills verkar biologisk kontroll mest lovande mot jordbundna sjukdomar som skorv. Att inaktivera sensitivitetsgener med gensaxen verkar lovande för att öka resistensen på ett brett och uthålligt sätt. 

Nyss har vi också identifierat en ny gen som faktiskt ökar potatisens motståndskraft mot saltstress. Genen som vid inaktivering ökar resistensen mot bladmögel, torröta och bakterier, verkar som sagt lovande och metoden bör sättas in i det nya perspektivet med integrerat växtskydd (IPM). 

Användningen av dessa metoder är dock för närvarande begränsade av EU:s lagstiftning, men just nu pågår flera politiska och juridiska processer om gensaxen i Bryssel. Hur detta slutar kan vi få veta inom en snar framtid.”

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten