facebooktwittermail d

Kan man låta bli att fosforgödsla när insatsvarorna är dyra?

Kan jag låta bli att fosforgödsla några år och hur påverkar det mina grödor? En relevant fråga som kräver att det tas hänsyn till många parametrar för att avgöra vilken påverkan det kan få, menar ATL:s experter.

Mattias Norrby.

Hejsan! Jag brukar följa frågorna här och tycker att det ofta är riktigt bra svar, så därför passar jag på att skriva till er nu. Jag funderar mycket kring inköp av insatsvaror och de ökande priserna och då framför allt gödning och vad jag ska prioritera på min gård som ligger i Mälardalen. Arealen är ungefär 120 hektar med spannmål och lite oljeväxter. Den nya markkarteringskartan visar P-Al-klass 3. Nu undrar jag, skulle jag kunna låta bli att fosforgödsla under några år? Hur skulle det påverka grödorna på min gård?

Med vänlig hälsning Anna

Hej Anna!

Tack för din fråga som är mycket relevant och aktuell. Vi skickade den vidare till Karin Hamnér, agronom och forskare på institutionen för mark och miljö på SLU.

Hon svarar så här: 
Jag har försökt ge ett svar där hänsyn tas till många olika parametrar och jag vill även lyfta tidsaspekten, där man bör beakta både kort- och långsiktiga effekter av ändrad eller utebliven fosforgödsling.

Kortsiktigt kan du låta bli att fosforgödsla utan att det ger så stor påverkan på skörden. P-AL-klass III är en förhållandevis god klass. Vid odling av spannmål och oljeväxter bör man sträva efter att ligga i en stark klass III eller svag klass IV. Man ska också komma ihåg att olika grödor svarar olika bra på fosforgödsling och för de grödor som du odlar så bör oljeväxterna prioriteras eftersom du där får störst effekt på skörden vid gödsling. Som alternativ mot att utesluta gödslingen helt kan du alltså välja att enbart gödsla oljeväxterna i växtföljden.

En annan viktig aspekt när du fattar beslut om gödsling eller inte är prisutvecklingen på dina produkter för avsalu. Ett högt avräkningspris gör att fosforgödsling är motiverat även vid en högre kostnad för gödseln så detta bör man ta med i sina bedömningar. Även skördenivå har viss betydelse eftersom en högavkastande gröda har ett större behov av näring, inklusive fosfor, och effekten av utesluten gödsling kan då få större konsekvenser.

Även om utebliven eller minskad gödsling inte får så stora konsekvenser på några års sikt så är det värt att ha i åtanke att detta kommer att påverka markens bördighet på längre sikt. När du gödslar mindre än vad som förs bort med skörden så kommer fosfortalen sakta men säkert att sjunka och du kommer till slut att få större skördeeffekter, och det i alla dina grödor. 

Exakt hur snabbt som fosfortalen sjunker är svårt att säga och det varierar också ganska mycket mellan olika jordar och beroende på vilken typ av produktion du har. Oavsett så gäller att för att upprätthålla en bra fosfornivå i marken så bör du se till att inte hålla upp med gödsling alltför många samt att eventuellt kompensera genom utökad gödsling om priset på fosfor sjunker igen.

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten

Läs mer om gödselmarknaden

Nytt gödselmedel lösning mot brist och höga priser