facebooktwittermail d

Rätt sorts foder kan minska utsläpp av metan

Svenska mjölkkors metanproduktion per kilo produkt är generellt låg jämfört med många andra länder. 

Men det finns saker att göra på gårdsnivå för att minska utsläppen, skriver Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning i veckans fråga experten.

Hej, även om nu mjölken fått ett uppsving med ny forskning och kunskap om dess positiva effekter, så tycker jag det är trist att våra mjölkkor får kritik för att vara miljöbovar med för mycket gaser. Finns det någon ny kunskap som vi mjölkbönder skulle kunna använda oss av i produktionen för att försöka minska kornas utsläpp?

John

Hej John!

Du ställer en viktig fråga, som jag är säker på att många undrar över. Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat ett projekt om metan och hur man minskar utsläppen och vi ställde din fråga till forskaren Rebecca Danielsson från SLU.

Inom all produktion av livsmedel så sker utsläpp av växthusgaser. Vid produktion av mjölk och kött från våra nötkreatur så sker det också utsläpp från olika delar i kedjan. Kornas utsläpp av växthusgaser, framförallt metan, är ofrånkomliga till stor del, men bör såklart minskas så mycket som möjligt. I övriga delen av produktionskedjan finns det en större potential att påverka och det är nog där främsta fokusen bör ligga, att minska de fossila koldioxidutsläppen.

Några åtgärder som kan göras på gårdsnivå för att minska metanutsläppen är att hålla djuren friska, att öka produktiviteten hos lågproducerande djur, se till att kvigorna kalvar in runt 24 månader och förbättra foderkvaliteten.

Helhetsperspektivet där vi belyser kornas roll i livsmedelsförsörjningen är viktig, de är grovfoderomvandlare som kan omvandla gräs och producera näringstäta produkter som mjölk och kött. Omvandlingen av grovfoder kan ske på grund av den syrefria förjäsning som förekommer framförallt i kons vom. Vilken typ av foder som korna äter påverkar till viss del den totala metanbildningen. Högre smältbarhet på fodret ger en ökad mjölkproduktion, men även lite mer metan, dock blir metan per kilo mjölk lägre. Fett är den tillsats i fodret som visat sig ha en tydlig effekt för minskad metanproduktion, men ges kon för mycket fett så påverkas förjäsningen av foder i vommen negativt.

Just nu är det två andra fodertillsatser som visar potential att minska metan, det ena är en kemisk substans, 3-nitrooxypropanol (3NOP). Den andra är rödalger som innehåller främst bromoform som blockerar metanbildningen på liknande sätt som 3NOP. Ingen av dessa substanser används idag utanför forskningen och om de kommer att användas ute på gårdar återstår att se.

När det gäller metanutsläppen är det alltså många faktorer som spelar in och generellt anses det fördelaktigt att djuren är högproducerande. Det är de i Sverige, och svenska lantbrukare har generellt en hög kvalitet på foder och använder skötselåtgärder som bidrar till att hålla djuren friska i stor utsträckning. Svenska mjölkkors metanproduktion per kilo produkt är generellt låg jämfört med många andra länder. Att vi i Sverige idag importerar nästan hälften av det nötkött som vi konsumerar samt ca 30 procent av mejeriprodukterna, bidrar till att utsläppen från konsumtionen ökar. En annan effekt är också att vi har mindre möjligheter att påverka produktionssystemet och djurvälfärden i andra länder. 

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning